Kupujesz - Zyskujesz

2000 zł

dodatkowej premii!

POZNAJ ZASADY PROMOCJI
immergas-apla

ZYSKAJ DODATKOWĄ PREMIĘ ZA ZAKUP POMPY CIEPŁA
LUB HYBRYDOWEJ POMPY CIEPŁA

Odbierz zwrot na konto bankowe w trzech prostych krokach:

KUP PRODUKTY W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

KUP PRODUKT W OKRESIE
OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI
ZAREJESTRUJ SWÓJ ZAKUP

ZAREJESTRUJ SWÓJ ZAKUP
NA ZYSKUJZIMMERGAS.PL
ODBIERZ PREMIĘ

PREMIA ZOSTANIE WYPŁACONA
NA WSKAZANY RACHUNEK BANKOWY

Kup hybrydową pompę ciepła od 6.10.2023 r. lub pompę ciepła od 13.11.2023 r.

Przedłużamy promocję do 30.06.2024 r.

5 lat gwarancji
immergas_icon
BEZPŁATNA 5-LETNIA GWARANCJA PO REJESTRACJI URZĄDZENIA
immergas_icon
PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS PRZEZ SIEĆ SERWISÓW PRODUCENTA W CAŁYM KRAJU
zielona energia

POMPY CIEPŁA ORAZ HYBRYDOWE
POMPY CIEPŁA IMMERGAS

to ekologiczne i wydajne urządzenia, które objęte są programami rządowymi, umożliwiającymi otrzymanie dotacji na zakup i montaż tych urządzeń.

Programy przeznaczone są zarówno dla domów nowych, jak i modernizowanych. Sprawdź, który program jest dla Ciebie.

Zwrot za piec

ODBIERZ NAWET 4207 ZŁ ZA ZAKUP
I MONTAŻ POMPY CIEPŁA I HYBRYDOWEJ POMPY CIEPŁA

Gwarantowana premia 2000 zł w promocji Kupujesz Zyskujesz.

Dodatkowo do 2207 zł bezzwrotnej premii, jeśli wymieniasz ogrzewanie i po zgłoszeniu.
Wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktowy, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą i przeprowadzą Cię łatwo i szybko przez proces zgłoszenia.

ZAREJESTRUJ ZAKUP

DANE UCZESTNIKA

+ 48
PL

MIEJSCE INSTALACJI KUPIONEJ POMPY

* Pole wymagane

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej zwane „RODO”) informujemy:

 1. Współadministratorami danych osobowych Uczestników są:
  • Immergas Polska Sp. z o.o., ul. Dostawcza 3A, 93-231 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 88187, NIP 729-176-74-82, o kapitale zakładowym 400 000 zł wpłaconym w całości (dalej ”Immergas”). Kontakt z Administratorem jest możliwy listownie: ul. Dostawcza 3a, 93-231 Łódź lub pod adresem e-mail: biuro@immergas.pl

  • i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, KRS: 0000339847, NIP: 7010206178, REGON: 142057582 (dalej „i360”). Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 22 331 09 97, adresem e-mail zapraszamy@i360.com.pl oraz listownie na adres siedziby wskazany powyżej. I360 powołało Inspektora Ochrony Danych ( dalej „IOD”), z którym można skontaktować się drogą elektroniczną: iod@i360.com bądź listownie na powyżej wskazane dane.

 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:
  • w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Promocji (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO)- Immergas.

  • w celu marketingowym, o ile wyrażą na to wyraźną, odrębną zgodę, poprzez wysyłanie wiadomości na wskazany adres e-mail bądź wiadomość SMS, na wskazany numer telefonu ( art. 6 ust 1 pkt. a) RODO) - Immergas.

  • w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze i360 (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO) min. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, ewidencja wydanych nagród.

  • w celu wydania nagrody, rozpatrzenia reklamacji czy obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawa przetwarzania art. 6 ust 1 pkt. f) RODO - Immergas oraz i360.

 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Uczestnika tej zgody, a dane przetwarzane na innej podstawie będą przetwarzane przez Administratora do dnia 31 grudnia 2029 r. W przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do tychże celów.

 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 5. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania Państwa danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze). Wycofanie zgody na udział w Promocji oznacza rezygnację.

 6. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 7. Podanie przez Uczestnika danych jest wymogiem ustawowym, tylko w zakresie wskazanym w przepisach prawa podatkowego, jednak jest niezbędnym, aby wziąć udział w Promocji. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza udziału Uczestnika w

 8. Informujemy, że Immegras, jako Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych i360 w celu organizacji Promocji oraz realizacji działań marketingowych. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Współadministratorzy zawarli umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom, które wspierają ich w realizacji ww. celów, w tym firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, itd.).

 9. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

DANE ZAKUPU

Przeciągnij i upuść dokument we wskazanym
obszarze lub wybierz plik z urządzenia


Załącz dowód zakupu

Plik nie może przekraczać 5 MB (jpg, png, gif)

Budynek, w któym została zainstalowana hybrydowa pompa ciepła*

*Pola wymagane

PYTANIE OPCJONALNE

O promocji dowiedziałem się

(opcjonalne)